הסדרה פועלת להעלאת הלחות והגמישות בעור, מבוססת על טהרת שמן הקוקואי .