סדרת אקסקלוסיב ריסטור מורכבת ממוצרים בעלי אפקטיביות גבוהה. נמצא שיפור משמעותי במצב הקמטים .